Ομφαλιδοπαρακεντηση

Η ομφαλιδοπαρακέντηση ονομάζεται η ενδομήτρια λήψη εμβρυϊκού αίματος από την ομφαλική φλέβα. Η επέμβαση είναι ανώδυνη και πραγματοποιείται από την 20η εβδομάδα μέχρι και το τέλος της κύησης, από την κοιλιά της εγκύου υπό άμεσο υπερηχογραφικό έλεγχο. Στο εμβρυϊκό αίμα, εκτός από καρυότυπο και εξειδικευμένες εξετάσεις μοριακής βιολογίας, μπορεί να γίνει αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος. Με την ίδια μέθοδο γίνεται και η εμβρυομετάγγιση, όπου μεταγγίζουμε αίμα σ’ έμβρυα που πάσχουν από βαριά αναιμία. Η πιθανότητα απώλειας της κύησης ποικίλλει ανάλογα με την ένδειξη πραγματοποίησής της αλλά συνήθως κυμαίνεται γύρω στο 1%.

 Συνηθέστερες ενδείξεις είναι:

  1. Αυτές της αμνιοπαρακέντησης, με τη διαφορά ότι οι εξετάσεις στο εμβρυϊκό αίμα πραγματοποιούνται ταχύτατα
  2. Ευαισθητοποίηση Rh

Οποιαδήποτε πάθηση του εμβρύου χρήζει εργαστηριακού ελέγχου (ασκίτης, ύδρωπας, υδροθώρακας, κ.α.) 

 

Φωτογραφίες