Εμβρυϊκές μειώσεις σε πολύδυμες κυήσεις

Η πολύδυμη κύηση είναι η συχνότερη επιπλοκή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γιατί παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα απώλειας της κύησης και πρόωρου τοκετού, με αποτέλεσμα την αυξημένη περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Ακόμα η πολύδυμη κύηση αυξάνει την πιθανότητα μητρικής νοσηρότητας ιδιαίτερα λόγω της υπέρτασης, της πρόωρης ρήξης των εμβρυϊκών υμένων, κοκ.

Εμβρυϊκή μείωση ονομάζεται η ελάττωση του αριθμού των εμβρύων συνήθως σε δύο. Η επέμβαση πραγματοποιείται γύρω στην 12η εβδομάδα της κύησης, από την κοιλιά της εγκύου, υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο, με σκοπό την καρδιακή ασυστολία.

Ο λόγος που  πραγματοποιείται στο τέλος του 1ου τριμήνου είναι ότι έτσι είναι εφικτός ο έλεγχος της ανατομίας των εμβρύων, η πιθανολόγηση των χρωματοσωματικών ανωμαλιών με την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας. Επιπλέον μέχρι τότε, είναι δυνατή η αυτόματη μείωση κάποιου εμβρύου, με σκοπό την αποφυγή της επέμβασης.

Οι  πιθανότητες απώλειας της κύησης από την επέμβαση είναι 4% όταν ο αρχικός αριθμός είναι τρία έμβρυα και 6-8% όταν ο αρχικός αριθμός των εμβρύων είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων.

Συνηθέστερες ενδείξεις είναι:

  1. Πολύδυμες κυήσεις μεγαλύτερες των τρίδυμων
  2.  Δίδυμες κυήσεις, λόγω συγγενών ανωμαλιών της μήτρας, όπως μονόκερος, δίδελφυς ή δίκερως μήτρα
  3. Δίδυμες κυήσεις, λόγω παθήσεων της μητέρας, όπως καρδιοπαθειών , νεφροπαθειών κ.α
  4. Επιθυμία της εγκύου

Στο κέντρο μας, πριν από την εκλεκτική μείωση, πραγματοποιείται πάντα το υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου κύησης, ώστε η επιλογή του εμβρύου να γίνει με σωστότερα κριτήρια ή να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις.