Επεμβασεις σε εμβρυα

Από τις συνηθέστερες παθήσεις των εμβρύων είναι η διάταση της ουροδόχου κύστεως και ο υδροθώρακας. Η θεραπευτική αντιμετώπιση τους, έγκειται στην  παροχέτευση των εμβρυϊκών κοιλοτήτων ώστε αφ’ ενός να μην επιβαρυνθούν οι νεφροί και αφ’ ετέρου να εκπτυχθούν αντίστοιχα οι πνεύμονες. Η επέμβαση   πραγματοποιείται από την κοιλιά της εγκύου υπό υπερηχογραφικό έλεγχο με την τοποθέτηση ειδικού καθετήρα τύπου pigtail. Συνήθεις επίπλοκες είναι η ενδομήτρια  απώλεια του καθετήρα, με αποτέλεσμα την ανάγκη επανατοποθέτησης του και η χοριοαμνιονίτιδα.

Η “Προγεννητική Διάγνωση” συνεργάζεται με κέντρα του εξωτερικού  που πραγματοποιούν ειδικές θεραπευτικές επεμβάσεις σε σπάνιες παθήσεις των εμβρύων.