Αμνιοπαρακεντηση

Η αμνιοπαρακέντηση, ή αμνιοκέντηση, είναι η πιο παλιά μέθοδος λήψης εμβρυϊκών κυττάρων, με ιστορία μεγαλύτερη των 100 ετών. Η εξέταση πραγματοποιείται μετά από τη 16η εβδομάδα και μέχρι το τέλος της κύησης, αλλά συνηθέστερα μέχρι την 22η εβδομάδα και σκοπό έχει την προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων και παθήσεων.

Η λήψη του αμνιακού υγρού γίνεται με μια λεπτή βελόνη από την κοιλιά της εγκύου  υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο. Όλη η διαδικασία δεν πονάει και ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο κίνδυνος αποβολής είναι περίπου 0,5% (1/200), δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος τραυματισμού του εμβρύου και ο κίνδυνος για την έγκυο είναι αμελητέος.

Σημαντική είναι η συμβολή της τεχνικής QF-PCR  για την ταχεία αναγνώριση των συχνότερων χρωματοσωματικών ανωμαλιών με αξιοπιστία 98%.  Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, είναι ότι το πρώτο αποτέλεσμα δίδεται εντός 48 ωρών από την επέμβαση.

 

Συνηθέστερες ενδείξεις είναι:

  1. Κίνδυνος χρωματοσωματικής ανωμαλίας μεγαλύτερος από 1/300, όπως υπολογίζεται από την ηλικία, τους υπερηχογραφικούς και βιοχημικούς δείκτες του 1ου και 2ου τριμήνου
  2. Όταν υπάρχει ιστορικό γενετικού νοσήματος στην οικογένεια
  3. Επιθυμία της εγκύου.

Στο κέντρο μας, πριν από την αμνιοπαρακέντηση, γίνεται πάντα προσπάθεια πραγματοποίησης του υπερηχογραφήματος ΙΙ επιπέδου, ώστε το ζευγάρι να μην επιβαρύνεται περαιτέρω. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει όταν η ορατότητα δεν είναι καλή λόγω της μικρής ηλικίας κύησης ή υποκειμενικών παραγόντων της γυναίκας. 

 

Demo Videos

Image 1::This is the description of the image.
Image 1::This is the description of the image.
Image 1::This is the description of the image.
Image 1::This is the description of the image.