ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Πραγματοποιείται από την 28η εβδομάδα και μέχρι τέλους, με καλύτερη ηλικία την 30η εβδομάδα. Στο υπερηχογράφημα αυτό ελέγχεται η ανάπτυξη του εμβρύου, το
βάρος του, το βιοφυσικό του προφίλ και η ροή Doppler στα αγγεία της μήτρας και του εμβρύου. Το βιοφυσικό προφίλ είναι η κλινική κατάσταση του εμβρύου, όπου
εκτιμώντας 5 παραμέτρους. κρίνεται αν το περιβάλλον της μήτρας είναι φιλικό προς το έμβρυο. Με τη ροομετρία Doppler ελέγχεται η ποσότητα του αίματος που
διέρχεται από τα σημαντικά για το έμβρυο αγγεία.
User: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Views: 5069
Votes: 1
Playlists: 0
Downloads: 0
Comments:
Rating: 5/5
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Σελίδα 1 από 5